Tryckt Grafik

Tryckt grafik – frontpaneler, nödutgångs-skyltar och varningsskyltar, samt varumärkes och produktmärkning – används i flertalet applikationer och miljöer. Tryckmärkning kan användas vid screentryck, digitalt tryck och tampografiskt tryck, hållbart tryck för formade 3D ytor.

Grafiska frontpaneler och paneler

Kunderna vill att produkterna har ett visst utseende och signatur i linje med företagets varumärke. Målet med frontpanelens design är att förstärka uppfattningen av produkten, vare sig det handlar om hög kvalitet, komfort, användarvänlighet, hållbarhet eller styrka.

Grafisk frontpanel är i de flesta fall den första del som användaren rör vid och känner i en produkt. Det är därmed av yttersta vikt att de designas och produceras för att signalera en viss image till användaren.

Frontpanelen screentrycks eller digitaltrycks på baksidan av plastfilm, frontpanelen skyddar printade färger från slitning. Önskad färg och form anpassas till kundens önskemål. Frontpanel klarar svåra miljöer, där mekanisk slitning, kemikalier, temperaturförändringar, regn, havsvatten eller solljus sliter ytan.

Limämnen för frontpaneler väljs enligt verksamhetsmiljöns krav, vilket skapar förutsättningar för stark fastlimning i panelen. Vi producerar frontpaneler av polyester och polykarbonat uteslutande genom välkända varumärken.

Evakueringsguider och varningsskyltar

Tekniseri hjälper nödljusföretag att utveckla säkrare exit-ljus för byggnader, fartyg och tunnlar genom att erbjuda tryckta evakuerings- och varningsskyltar som designats för att hålla länge, utan att färgslitning ska kunna ske.

Exit-skyltprodukter kan vara screentryckta eller digitalt printade och ingraverade på ett brett utbud av material som t.ex. akryl, polykarbonat, polypropylenfilm och reflekterande material. Grafiken görs alltid i enlighet med kundens önskemål.

Skärning kan göras antingen med kniv- eller laserskärning. Den maximala tjockleken för akrylmaterial är 12mm. Beroende på användningsområde, kan skylten antingen vara upplyst bakifrån eller från kanterna. Tekniseri producerar även färdiga delar av produkten till kunderna.

Tryck på mekanik och 3D ytor

En ojämn eller bucklig yta är inte ett hinder för att printa märkning av hög kvalitet på mekaniska delar. Tekniseris tampografiska tryckmaskin möjliggör att vi kan trycka även på ojämna ytor. Screentryck-teknologi är också applicerbar när man trycker på platta ytor, t.ex. när man trycker på frontpanelplattor. Den gemensamma faktorn för bägge trycktekniker som används av Tekniseri, är perfekt tryckkvalitet. Vi producerar därutöver även täckplattor i plast och metall.

Märkning och dekaler

Tekniseris screentryckta märken kan produceras i vilken form eller färg som helst, i enlighet med kundens önskningar eller reglementen. Vilken färg som används vid screentryck bestäms i varje enskilt fall beroende på design. Även de minsta texterna och figurerna samt samtliga viktiga detaljer reproduceras av hög klass. Tekniseris långa erfarenhet möter kundernas intressen på bästa sätt. Märkning kan göras på miljövänliga material såsom polyester, eller andra specificerade plastmaterial.