Industrier

Tekniseri fokuserar på att betjäna industriella kunder. Dessa kunder sätter höga krav på märkning och isoleringsprodukter. Produkter och lösningar utvecklas i partnerskap med kunderna, vilket har bidragit till att vår kunskap ackumulerats då det kommer till know-how angående specificeringar och specialkrav från flertalet industrier.

Tekniseri inom industriell automation

Våra kontrollpaneler och membranpanel möjliggör robusta, pålitliga och problemfria byten och kontroll av frekvenskonverterare och annan elektrisk utrustning. Våra kunder designar elektrisk utrustning av världsklass för energigenerering, lagring och användning. Tekniseri laserskurna, brandsäkra isoleringslösningar garanterar att de högsta kraven på maskin- och personalsäkerhet möts, under alla förhållanden.

Tekniseri inom belysning

Tekniseri hjälper belysningsföretag att utveckla säkrare nödutgångsbelysningar för byggnader, fartyg och tunnlar genom att erbjuda tryckta evakueringsguider och varningsskyltar, designade för lång livslängd, utan att vara orolig för att färgen ska slitas.

Tekniseri inom maskinindustrin

Våra kunder levererar pumpar, kompressorer och annat mekaniskt maskineri för krävande industriella processer och i produceringen av de mest fasta tunga fordonen. Vi hjälper dem att förse produkterna med högkvalitets korrossionståliga, varaktiga anodiserade screentryckta och digitaltryckta maskinplattor och märkning som tål fukt, samt kemisk och mekanisk påfrestning.

Tekniseri inom medicin, vård och instrumentation

För apparater som används inom läkemedelsindustrin och vårdsektorn finns ytterst höga kvalitetskrav. Sjukhus, laboratorier, läkemedelsaktörer och vårdaktörer kräver säkerhet och pålitlighet då det kommer till apparater som används inom vården. Tekniseri erbjuder hjälp till kunderna då det kommer till att designa hygienisk mätutrustning genom tryck på mekanik och 3D-ytor, för att möta de tuffa krav som sätts i den medicinska miljön.

Tekniseri inom byggindustrin och infrastruktur

Infrastrukturprojekt kräver skyltar och markeringar både under konstruktionsfasen och efter att projektet är klart. Leverantörer av elnät, järnvägar, offentliga vägar och byggnader kräver märkningar och skyltar i enlighet med den standard som sätts för att säkerställa säkerhet inom infrastruktur. Tekniseri tillhandahåller leverantörerna med såväl standardiserade som skräddarsydda varningsskyltar och märkning för att underlätta att hitta rätt material och tryck för diverse klimat och väder.

Tekniseri inom telekommunikation

Stora internationella företag inom telekommunikation utvecklar utrustning och mjukvara för mobila och IT-nätverksoperatörer världen över. Utrustningen innebär hårdvara som används för telekommunikation såsom transmissionslinjer, multiplexers och basmottagarstationer. Basmottagarstationer (BTS) ansluter mobila enheter till nätverk genom att sända och motta radiosignaler till mobila enheter och konvertera dem till digitala signaler som genom nätverket kopplas till andra terminaler i nätverket eller till internet. Dessa BTSer är elektroniska enheter som är i behov av märkning, dekaler, frontpaneler och elektrisk isolering för att fungera felfritt och säkert. Tekniseri tillhandahåller dessa komponenter till stora telekomföretag, såväl i Europa som i Asien.