Tekniseri som företag

Tekniseri grundades år 1985. Företaget inom industriellt tryck registrerades då i Finland, betjänande industriella globala storföretag såsom ABB, Ericsson och Nokia. Sedan dess har Tekniseri betjänat sina kunder inom industriella sektorer med grafiska produkter, och därmed hjälpt kunderna med grafisk design och produkttillverkningsprocesser. Företaget har genomgått både fusioner och förvärv genom åren, genom uppköp av flertalet företag. Tidigare företag såsom CAD-Seri Oy, Seri-Teksti, Lisa-Print, Seritoimi, Eloksointi Oy, Moniseri, Scanfil Mekaniikkapaino och Galvano hade en kundbas som idag betjänas under Tekniseris varumärke idag. Dagens sätt att göra business – att betjäna industriella kunder med hög efterfrågan på kvalitet och pålitlighet – har utvecklats genom tiotals års erfarenhet inom industriellt tryck.

Tekniseris kärnstrategi är att göra det så enkelt och effektivt som möjligt för ett industriellt företag att tillfredsställa dess märknings- och isoleringsproduktbehov. Tjänstekonceptets mål är att utveckla ett partnerskap med kunden och utöka samarbetet genom att erbjuda kunden alla märknings- och isoleringslösningar och tjänster från en och samma leverantör. Denna strategi har lett oss till att utöka våra märkningsprodukter och portfölj av tryckt grafik för att innefatta även isoleringslösningar. Idag betjänar Tekniseri kunder genom våra fyra anläggningar: produktionsenheter i Kempele och Björneborg samt Suzhou i Kina, och försäljningskontor i Esbo.

Tekniseri i Kempele är den största produktionsenheten, genom dess två fabriker som fokuserar på tryck och formgivning av frontpaneler och isoleringsprodukter.

Tekniseri teamet framför den huvudsakliga fabriken i Kempele.

Tekniseris Björneborgs-enhet fokuserar på tryck och formgivning för metallprodukter.

Tekniseri teamet i Björneborg

Tekniseri Suzhous verksamhet i Kina började 2010, målet var då att betjäna internationella industriella företag i behov av samma servicenivå, snabb responstid, pålitlighet och flexibilitet för deras asiatiska verksamhet, på samma nivå som i Europa. Verksamheten och kundbasen i Kina har vuxit stabilt varje år. Idag betjänar Tekniseri en bred kundbas i Kina och Asien.

Tekniseri-teamet i Suzhou, Kina