Tjänster

Tekniseri erbjuder sina kunder ett brett tjänsteutbud som varierar från industriellt tryck och märkning av isoleringsprodukter, till materialhantering och logistiklösningar. Vi vill betjäna våra kunder enligt ”one-stop-shop” principen, genom att erbjuda alla märknings och isoleringsportfölj-produkter från samma leverantör, och utnyttjar därmed sin hävstång av mer än 30 års erfarenhet av att betjäna krävande globala industriföretag. Vårt servicekoncept möjliggör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva tjänster som optimerar livscykel-kostnader, genom att skräddarsy och anpassa tjänsterna till att möta krav och behov från såväl storföretag som mindre kunder.

Flexibilitet – Snabb kundservice – Tillförlitlighet

GRAFISK DESIGN

  • Design av märknings- och produktionsetiketter
  • Materialval
  • Provserier

Tekniseri stöttar sina kunder för att hitta den optimala produkten för applikationssyftet. Vi hjälper med produktdesign som möjliggör utveckling av produkter som kombinerar de bästa materialen (plast eller metallsubstrat, lim, bläck, skyddande överdrag, liners och laminat) med rätt produktionsteknologi. Kunden kan även ha en färdig design som behöver produceras. Provserier hjälper att verifiera att produkten möter kraven.

PRODUKTION OCH MONTERING

  • Produktionsteknologi
  • Materialval och – hantering
  • Montering

Tekniseri har produktionsenheter i Finland (i Kempele och Björneborg) samt Kina (Suzhou), som betjänar kunder med tryck, skärning och bockningsmaskiner för plast, stål och aluminiumproduktion. Vårt globala råvaruinköpsnätverk fokuserar på världskända leverantörer och material, och vår närvaro i Europa och Asien garanterar kunderna tillgänglighet till material under alla omständigheter. Hög operationell kvalitet är en förutsättning för våra kunder vid valet av leverantör.

LOGISTIKTJÄNSTER

  • VMI (eng. ”vendor managed inventory”) partnerskap med kunden
  • Kritiska materiallager

Tekniseri kan erbjuda kunden VMI för lagerhantering för att förhindra ackumulerandet av oönskade lager och resulterar därmed i kostnadsreducering överlag. Leverantören övervakar kundens lagernivåer och gör periodiska påfyllningsbeslut av lager gällande orderns kvantiteter, leverans och tidsaspekter. VMI relationer minskar kostnader och förbättrar service genom att lindra efterfrågeosäkerheten, vilket öppnar upp för mindre buffrar gällande kapacitet och lager. Leverantören kan göra påfyllningsbeslut i enlighet med operationella behov, och kunden gynnas av mindre cykliska lager. Överlag så skapar förbättrad varulagers-effektivitet flera fördelar.