Tryckt elektronik

Med tryckt elektronik (eng. ”Printed electronics”) menas teknologi som möjliggör tryck på elektriska kretskort och ofta tunna och böjda elektroniska komponenter, genom olika trycktekniska metoder. Tekniseri har kunder som använder denna teknologi för flera tillämpningar, där huvudprodukten är membranpaneler. Därutöver, har sensorer och värmeelement implementerats genom att använda tryckt elektronik-teknologi. Nya tillämpningsområden hittas kontinuerligt då substrat och tryckt material blir allt tunnare, lättare och tillräckligt flexibla för att kunna integreras i flera produktionslinjer.

Membranpanel och kontrollpaneler

Membranpanel är kontrollpaneler som tillverkas av tunn plastfilm vid användning av tryckteknologi. De används i lågvolts- och strömtillämpningar. Membranpanel installeras vanligtvis i kretskort. En membranpanel är pålitlig och enkel att designa för att göras både visuellt och funktionellt passande som slutlig produkt.

Omkopplaren kan produceras direkt integrerad med plastfilmen, eller så kan kopplingen ske genom en separat knapp. När man använder en annan knapp, så känner användaren detsamma som ifall hen använde en mekanisk knapp. Fönster och skärmar och specialeffekter såsom prägling och gjutning kan även tilläggas till membranpanelens yta.

Membranpanelerna är stänk- och dammfria, samt även skyddade mot andra externa faktorer som kunde skada enheten.

Tryckta sensorer, antenner och kretskort

RFID (radio frequency identification) teknologi möjliggör identifiering av objekt från långt avstånd och vid dålig sikt. RFID-taggen kommunicerar med läsaren via radiosignaler genom antenner som använder sig av elektromagnetiska eller induktiva kopplingar. Taggarna består av antenner och IC (Integrated Circuit) chip som monterats på ett underlag.

Tryckta värmeelement

Screentryck kan användas för att producera flexibla värmeelement som kan integreras bland annat i sittvärmare eller kläder. Värmeelement produceras genom att trycka med konduktivt screentrycks-bläck på passande plastsubstrat.

Produktionsprocessen och designen möjliggör att produkten blir väldigt flexibel med begränsade dimensioner. Teknologin garanterar produktens låga energikonsumtion och enhetliga temperatur. Värmeelement är tunna, lätta och enkla att skära i specifika former. Installationen görs genom laminering av tryckta värmeelement med hjälp av användning av det korrekta limmet.

Kännetecken för de tryckta värmeelementen inkluderar ytterst god värmeöverföring, låg energikonsumtion, tunnhet och kostnadseffektiv produktionsstruktur.